SOLUCAN GÜBRESİ İLE KİMYASAL GÜBRELERİNİN ETKİLERİ